วีซ่าทำงานแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์


วีซ่าออสเตรเลีย: Visa Subclass 457 & ENSวีซ่าทำงานแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์

วีซ่าทำงานที่คนไทยเราเรียกๆกันคือ visa subclass 457 ที่ให้นายจ้างเป็นคนสปอนเซอร์พนักงานหรือลูกจ้างให้ได้วีซ่าทำงาน และสามารถทำงานได้ถึง 4 ปี พอทำงานกับนายจ้างได้ครบ 2 ปี นายจ้างก็สามารถสปอนเซอร์ลูกจ้างเป็น PR หรือคนที่นี่ได้ (visa ENS) และที่สำคัญคือนายจ้างสามารถสปอนเซอร์ได้ทั้งครอบครัว

วีซ่า 457 และ ENS มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ขึ้นอยู่กับเศรษกิฐและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการที่มี expert หรือคนที่มีความรู้ทางด้านกฏหมายดูแลท่านจะเป็นการดีที่สุด ที่ผ่านมา case 457 และ ENS ของเราผ่านทุก case ประสบความสำเร็จและเป็นการสร้างชีวิใหม่ให้กับลูกค้ามาแล้วหลายท่าน

เนื่องด้วยวีซ่า 457 และ ENS มีการเข้มงวดขึ้นทุกวันเพราะทางรัฐบาลของออสเตรเลียต้องการสงวนงานไว้ให้คน local ที่เป็น PR หรือ citizen ดังนั้นทุกอย่าง ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องและมีการเช๊คอย่างถึ่ถ้วน ไม่อย่างนั้นวีซ่าก็ไม่ผ่าน เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการจากทนายความหรืออิมมิเกรชั่นเอเย่นต์ในการดำเนินเรื่องนะครับ

หากท่านใดต้องการใช้บริการของเราก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับ