วีซ่านักเรียน

วีซ่าออสเตรเลีย: Student Visa

ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงทางด้านการศักษา ไม่ว่าจะเป็น high school, private college, TAFE หรือมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านสาขาอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียขาดแคลนบุคลากร สามารถทำเรื่องอยู่ที่นี่ถาวร เป็น PR ได้ หรือสามารถทำวีซ่าทำงาน subclass 457 ได้ หากใครสนใจและอยากทราบว่าสาขาอาชีพอะไรที่สามารถทำเรื่องขอ PR หรือขอวีซ่าทำงานได้ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ

เนื่องด้วย J Migration Team เป็นอิมมิเกรชั่นเอเยนต์ ไม่ใช่ education agent เหมือนบริษัทของคนไทยทั่วไป เราสามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนให้ท่านได้ แต่เราจะไม่เป็นฝ่ายไปหาที่เรียนให้ท่าน เพราะนั่นมันเป็นงานของ education agent ที่เค๊าหาเด็กนักเรียนไปลงทะเบียนแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นไป

ลูกค้าที่ต้องการให้ J Migration Team ทำเรื่องวีซ่านักเรียนให้ ต้องมี CoE (Certificate of Enrolment) แล้วนะครับ เราถึงจะดำเนินเรื่องให้ได้ ลูกค้าที่เราทำเรื่องวีซ่านักเรียนให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนมาจากเอเยนต์อื่นแล้วนำ CoE มาให้ดำเนินเรื่องต่อ หรือบางทีให้เราทำวีซ่าติดตามแฟนที่เป็นนักเรียนอะไรทำนองนี้ เราทำได้ครับไม่มีปัญหาอะไร

แต่ถ้าท่านต้องการหาที่เรียนด้วย เราก็มีเอเยนต์ที่เรารู้จักและคุ้นเคย แล้วเราก็จะแนะนำไป แต่ถ้าท่านมีปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน ขอเพียงแต่ไม่ใช่การหาที่เรียนให้ เราสามารถช่วยท่านได้ครับ ติดต่อเข้ามาได้