SAF วีซ่า subclass 186 หรือ 187

SAF วีซ่า subclass 186 หรือ 187

หนูหริ่ง: “หนูขอสอบถามเรื่อง SAF ของ วีซ่า 186 ที่หนูจะมีสิทธิ์ยื่นปีหน้าค่ะ หนูจะได้เตรียมเรื่องเงินเอาไว้, ตอนนี้ธุรกิจร้านที่ทำอยู่รายได้น้อยกว่า $10,000,000 อยู่แล้ว ซึ่งต้องจ่าย $3,000 ต่อ 1 nomination. แล้วสำหรับหนูกับลูก ซึ่งเป็นผู้ติดตาม พวกเรา 2 คนต้องจ่ายด้วยไหมคะ?  สรุปคือ 3 คน พ่อแม่ลูก ต้องจ่าย $3,000 หรือ ต้องจ่าย $9,000”

P’ J: “SAF  ของวีซ่า subclass 186, subclass 187 จ่ายต่อ 1  nomination ครับ ไม่ใช่จ่ายต่อคน ดังนั้น จ่ายแค่ $3,000 ก็พอ”

Leave a Reply