ร้านอยู่ใน postcode regional area จำเป็นที่จะต้องทำยอดขายมั้ย

ร้านอยู่ใน postcode regional area จำเป็นที่จะต้องทำยอดขายมั้ย

ถาม: “ร้านที่อยู่ใน postcode regional จำเป็นที่จะต้องทำยอดขายหรือเปล่า ถึงจะสามารถทำเรื่องสปอนเซอร์พนักงานได้”

ตอบ: “ร้านอยู่ที่ไหนก็ต้องทำยอดขายหมดแหละครับ ถึงจะสามารถทำเรื่องสปอนเซอร์พนักงานได้ ร้านที่ยอดขายไม่ถึง คือร้านที่ไม่มีศักยภาพทางการเงินที่จะทำเรื่องสปอนเซอร์พนักงานได้ครับ ไม่เกี่ยวกับ postcode  หรือถิ่นที่ตั้ง”

ร้านที่ไม่ต้องทำยอดขาย คือร้านที่ไม่ได้อยู่ในดวงใจของอิมมิเกรชั่นนะครับ

Leave a Reply