สาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงในการขอ nomination stage 2 ของวีซ่า subclass 482 TSS

สาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงในการขอ nomination stage 2 ของวีซ่า subclass 482 TSS

สาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงในการขอ nomination stage 2 ของวีซ่า subclass 482 TSS และ stage 1 ของวีซ่า subclass 186 ENS (PR)

ถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงตำแหน่งเหล่านี้ครับ

– Customer Service Managers
– Sales and Marketing Managers
– Contract Administrators
– Retail buyers
– Marketing Specialists
– Market Research Specialists 
– Supply and Distribution Manager
– Transport Company Manager
– Accountants
– Liaison Officers

Leave a Reply