visa subclass 408 มีโปรแกรมพิเศษสำหรับ South Australia เท่านั้น; Supporting Innovation in South Australia (SISA)

visa subclass 408 มีโปรแกรมพิเศษสำหรับ South Australia เท่านั้น; Supporting Innovation in South Australia (SISA)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ South Australia ได้มีการประกาศโปรแกรมพิเศษสำหรับใครที่ต้องการของวีซ่า subclass 408 (Temporary Activity)

visa subclass 408 มีหลาย stream มาก แต่ blog นี้ขอเขียนถึงเฉพาะโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่า SISA เท่านั้นนะครับ

SISA คือ Supporting Innovation in South Australia, subclass 408

ก็จะเป็นวีซ่าชั่วคราว 3 ปีที่ให้เราและครอบครัวสามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรม (innovation) อะไรใหม่ ๆ 

วีซ่าตัวนี้จะเริ่มทดลองใช้กับ South Australia ก่อน และวีซ่านี้ทุกคนจะ  expire ภายในวันที่ 30 Nov 2021

หากโปรแกรมตัวนี้ได้รับการตอบรับที่ดี ทางรัฐบาลอาจจะมีการขยายโปรแกรมนี้ไปที่รัฐอื่น ๆ 

การที่เราจะขอ visa subclass 408 จากรัฐบาลของ South Australia, เราจะต้องเขียน business plan หรือ proposal project เข้าไปเสนอกับทางรัฐบาลของ South Australia

Business idea หรือ innovation idea จะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรก็ได้ แต่ 7 อุตสาหกรรมนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:

– การทหารและการสำรวจอวกาศ; Defence and Space
– สาขาคอมพิวเตอร์; Cyber Security, Big Data, Digital and Blockchain
– อุสาหกรรมทางด้านอาหาร ไวน์ และการเกษตร; Food, Wine and AgTech
– สุขภาพ, แพทย์ และยา; Health and Medical Technology
– หุ่นยนต์; Robotics
– สื่อ โฆษณา และหนังภาพยนต์; Media and Film

50% ของทรัพย์สิน และ 50% ของพนักงานจะต้องอยู่ที่ South Australia และสร้างงานให้กับคนที่อยู่ที่ South Australia

อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถขอ visa subclass 408 ได้ภายใต้ SISA ของ South Australia คือ:

– cafe หรือร้านอาหาร; Cafés and restaurants
– บริษัทที่ปรึกษา; Consulting firms/companies
– บริษัทจัดหางาน; Employment agencies
– บริษัทนำเข้าหรือส่งออก; Export/import businesses/companies
– แฟรนไชส์; Franchises
– นวดเท้า; Foot reflexology
– ร้านนวด; Massage parlours
– ฝังเข็ม; Acupuncture
– ร้านยาจีน; Traditional Chinese medicine
– ร้านสมุนไพร; Herbal dispensing businesses
– ร้านขายหินเพื่อปรับโหงวเฮ้งหรือฮวงจุ้ย Geomancy/fengshui business
– ร้านค้าปลีกทั่ว  ๆ Retail

คนสมัครสามารถสมัคได้มาจากต่างประเทศ (offshore application) หรือสมัครภายในประเทศ (onshore application)

คนที่สมัครภายในประเทศห้ามถือวีซ่าเหล่านี้:
– วีซ่านักเรียน
– visa subclass 403 (ทูตหรือคนที่ทำงานให้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศอื่น รวมไปถึงคนใช้ของทูตของประเทศต่าง ๆ ด้วย)
– subclass 771 พวกทำงานบนเรือ

เงินลงทุนสำหรับคนที่สมัครภายในประเทศ:
– ถ้าสมัครคนเดียว ต้องมีเงินลงทุน $5,000 – $10,000
– ถ้ามีคนติดตาม 1 คน, ต้องมีเงินลงทุน $10,000 – $15,000
– ถ้ามีคนติดตาม 2 คน, ต้องมีเงินลงทุน $15,000 – $20,000
– ถ้ามีคนติดตาม 3 คน, ต้องมีเงินลงทุน $20,000 – $25,000

เงินลงทุนสำหรับคนที่สมัครมาจากต่างประเทศ:
– ถ้าสมัครคนเดียว ต้องมีเงินลงทุน $20,000 – $25,000
– ถ้ามีคนติดตาม 1 คน, ต้องมีเงินลงทุน $25,000 – $30,000
– ถ้ามีคนติดตาม 2 คน, ต้องมีเงินลงทุน $30,000 – $35,000
– ถ้ามีคนติดตาม 3 คน, ต้องมีเงินลงทุน $35,000 – $40,000

คุณสมบัติอย่างอื่นของคนสมัคร:
– อายุต่ำกว่า 45

– ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (general หรือ academic ก็ได้) 5 each band หรือจะใช้ผลสอบของ OET, PTE Academic, TOEFL iBT หรือ CAE ก็ได้

TOEFL iBT;
– Listening 4
– Reading 4
– Writing 14
– Speaking 14

PTE Academic; ทุก band อย่างต่ำ 36
CAE; ทุก band อย่างต่ำ 154
OET; B

– คนที่ถือ passport ของประเทศ UK, Canada, New Zealand, USA, หรือ Ireland ไม่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ

วีซ่าที่ได้มาจะเป็นวีซ่า 3 ปี
หลังจาก 3 ปีนี้ เราก็สามารถต่อยอดธุรกิจ ต่อยอดชีวิตไปเป็นวีซ่าตัวอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น visa subclass 482 TSS, subclass 186 ENS, subclass 187 RSMS, subclass 189, subclass 190 หรือ subclass 489 และอื่น ๆ อีกเยอะแยะมากมาย

Leave a Reply