ใบโสด

ใบโสด

Partner Visa; subclass 820 & 801 ไม่ต้องใช้ใบโสดครับ
Partner Visa; subclass 309 & 100 ไม่ต้องใช้ใบโสดครับ
Prospective Marrige Visa; subclass 300 ต้องใช้ใบโสดครับ

Prospective Marrige Visa คือวีซ่าคู่หมั้นจ๊ะ
หมั้น แปลว่ายังไม่แต่ง ดังนั้นต้องมีใบโสด
นอกนั้นไม่ต้องมีใบโสดครับ

Leave a Reply