ขอวีซ่าไม่ผ่าน ประวัติจะถูกลบหรือเปล่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ประวัติจะถูกลบหรือเปล่า

ถาม: “ขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน ขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ผ่าน อีกนานมั้ยถึงขอใหม่ได้ ประวัติการขอวีซ่าไม่ผ่าน จะโดนลบหรือเปล่า”

ตอบ:
การที่เราขอวีซ่าไม่ผ่านนั้น ถ้าเราอยากจะขอวีซ่าใหม่ เราก็สามารถขอได้เลยทันที แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเหตุผลในการปฏิเสธนั้นคืออะไร บางทีคุณสมบัติเราอาจจะไม่เหมาะสมกับการขอวีซ่านั้น ๆ ก็เป็นได้

ประวัติการขอวีซ่าไม่ผานจะไม่โดนลบนะครับ
ประวัตินี้จะติดเราไปตลอดชีวิต ตราบนานเท่านาน ชัวฟ้าดินสลาย

ไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนชื่อ
ไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนนามสกุล 
สมัยนี้เราทำ finger print ทำ biometric กันแล้วจ๊ะ
โลกเปลี่ยนไป
เทคโนโยลีเปลี่ยนแปลง

ขอวีซ่าครั้งต่อไปก็แค่ตอบให้ตรงว่า เราเคยมีประวัติขอวีซ่าไม่ผ่านก็แค่นั้นเอง มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร

Not a big deal (หรือเปล่านะ)

Leave a Reply