DAMA Designated Area Migration Agreement, Northern Territory NT

DAMA Designated Area Migration Agreement, Northern Territory NT

DAMA Designated Area Migration Agreement 
NT Northern Territory

คือวีซ่า subclass 482; TSS แต่จะเป็นอีก stream หนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคย นั่นก็คือ Labour Agreement stream

วีซ่า subclass 482; TSS คือวีซ่าทำงานที่มีนายจ้างสปอนเซอร์

การที่นายจ้างที่ NT จะขอทำเรื่องใช้สิทธิ์ของ DAMA นี้ ทางนายจ้างเองต้องโชว์ก่อนว่าทางนายจ้างเองได้พยายามที่จะจ้างหรือคนงานที่เป็น local แล้ว คนในท้องถิ่นแล้ว แต่หาไม่ได้ ไม่มีใครมีคุณสมบัติพอ

นายจ้างต้องโชว์หลักฐานว่านายจ้างเองได้พยายามแล้ว อย่างน้อย 4 เดือน

หลักฐานก็อาจจะเป็น:
– นายจ้างลงโฆษณาที่ไหน
– จำนวนคนสมัคร
– จำนวนพนักงานที่รับทั้งหมดจากคนสมัครที่เขาสมัครมา
– หรือเหตุผลในการไม่รับคนสมัครที่เขาสมัครมา

อย่างนี้เป็นต้น

Leave a Reply