พี่ครับผมเลิกกับแฟน

พี่ครับผมเลิกกับแฟน

Club Saturday

น้อง: “พี่ครับผมเลิกกับแฟน”

P’ J:
“ไม่เป็นไรครับ ลองเอามือจับเป้าเราดู
ถ้ามันยังดิ้นอยู่
แปลว่าเรายังมีโอกาส”

“ศิราณี ที่รัก”

Leave a Reply