วีซ่าท่องเที่ยว $140

วีซ่าท่องเที่ยว $140

วีซ่าท่องเที่ยว ถ้าสมัครมาจากเมืองไทย (offshore) ค่าสมัครมันแค่ $140 เองนะครับ

ก็ลองเอาอัตราแลกเปลี่ยนเงินของวันนี้คูณดูก็แล้วกัน

ค่าสมัคร $140 นะครับ

ไม่ใช่ 200,000 บาท!!!

ทำเรื่องผ่านนายหน้า นั่น นี่ โน่น โปรดระวังด้วย
วีซ่าท่องเที่ยวทำงานไม่ได้นะครับ

วีซ่าท่องเที่ยว ชื่อมันก็บอกว่าให้มาเที่ยว ไม่ใด้ให้มาหลบทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยว พอเที่ยวเสร็จก็ต้องกลับนะครับ

ถ้ามาอยู่หนีวีซ่า ชีวิตหลบ ๆ ซ่อน ๆ ชีวิตเราอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดก็ได้นะครับ

ทำงานในถิ่นทุรกันดารหรือในโรงงานนรก
ชีวิตไม่ได้สบายนะครับ
ไม่มีเวลากำหนดการทำงานที่แน่นอน
ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองคนทำงาน
บางคนเสียชีวิตในระหว่างการทำงานก็มี

บางคนก็คิดว่าจะได้มาเจอชีวิตที่ดีกว่าที่เมืองไทย
ก็ไม่แน่นะ อาจจะได้มากินลวกม่าม่าอยู่ที่นี่ทุกวันก็ได้

ยังไงเสียก็คิดให้ดี ๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ
คิดก่อนที่จะทำนะครับ

Leave a Reply