รักกันไว้เถิด

รักกันไว้เถิด

มันคงจะดีไม่น้อย ที่คู่รักทุกคู่รักกันชั่วฟ้าดินสลาย ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

Partner Visa โลกทั้งใบน่าจะเป็นสีชมภู หรือสีรุ้ง

มันคงจะดีไม่น้อยที่ นายจ้างและลูกจ้าง
subclass 457/482 TSS
subclass 186 ENS
subclass 187 RSMS
อยู่ด้วยกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
อยู่กันแบบพี่ แบบน้อง (พี่น้องกัดกันก็เยอะ)
ไม่มีการเทกันและกัน

จะ อะไรยังไงก็ตามแต่ เราขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับ

รักกันไว้เถิด

จะชาติไหน ๆ มิยอมห่างไกลกัน
ดวงจิตผูกพัน รักนั้นมีไว้เพียงเธอ

Leave a Reply