subclass 457 ที่อยู่ใน short-term

subclass 457 ที่อยู่ใน short-term

ยู่ยี่: “หนูขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า subclass 457 ที่อยู่ใน short-term list หนูได้วีซ่าเมื่อวันที่ xx/xx/2018 ได้วีซ่ามา2ปี เห็นข้อมูลที่พี่ได้ให้ไว้ เลยขอถามเพิ่มสักหน่อยนะคะ ว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าวีซ่าของเรา สามารถขอ PR ได้หรือไม่ได้คะ”

P’ J : “สาขาอาชีพที่อยู่ใน short-term list ไม่เกี่ยวกับวันที่วีซ่าออกนะครับ ให้ดูวันที่ยื่นวีซ่าเป็นหลัก ว่าเรายื่นก่อนหรือภายในวันที่ 18 Apr 2017 หรือเปล่า ถ้าเรายื่นก่อนหรือภายในวันที่ 18 Apr 2017, เราก็ยังสามารถขอ PR ได้ครับ”

ยู่ยี่: “หนูไม่รู้วันสมัครคะ เพราะอีกคนเป็นคนทำให้”

P’ J: “hmmm… ไม่เข้าใจนะครับว่า อีกคนเป็นคนทำให้เนี๊ยะ หมายถึงอะไร แต่เอาเป็นว่าตรง visa grant มันก็จะมีบอกวันที่เราสมัครด้วยนะครับ”

…ยู่ยี่ พี่สาวน้องยับเยิน…

Leave a Reply