การศึกษาต้องเป็นภาษาอังกฤษ

การศึกษาต้องเป็นภาษาอังกฤษ

“นายจ้างบอกว่าการศึกษาต้องเป็นเรียนมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น”

ไม่จริงครับ

การศึกษาก็คือการศึกษา
ความรู้ก็คือความรู้
เราเรียนมาจากที่ไหนก็ได้ ประเทศไหนก็ได้ ขอให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ก็แค่เอาใบจบทุกใบและ transcript ที่เรามีไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แค่นี้ก็ได้แล้วครับ

Leave a Reply