สมัครวีซ่าไขว้กันได้

สมัครวีซ่าไขว้กันได้

สมชายกับสมหญิง เป็นคู่รักกัน
ทั้งคู่ถือวีซ่า “xyz”

สมชายเรียนจบวิศวะมาจากเมืองไทย
สมชายสามารถใช้วุฒิการศึกษาที่มีจากเมืองไทย ขอ Skilled Migrant Visa ได้

subclass 189
subclass 190
subclass 489

เพราะว่าสาขาอาชีพของสมชายที่เรียนมา อยู่ใน long-term list สามารถขอ PR ได้

วุฒิการศึกษาจากประเทศไหน ๆ ก็สามารถใช้ประกอบการในการวีซ่าได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเรียนจบที่ประเทศออสเตรเลีย

สมหญิงเรียนจบพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย
สมหญิงสามารถใช้วุิฒิการศึกษาของสมหญิงในการขอ Skilled Migrant วีซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน

subclass 189
subclass 190
subclass 489

เพราะว่าสาขาอาชีพของสมหญิงที่เรียนมา ก็อยู่ใน long-term list สามารถขอ PR ได้เช่นเดียวกัน

สมชายและสมหญิงสามารถยื่น EOI; Expression Of Interest ได้ทั้งคู่เลย
EOI ยื่นฟรีนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่จะไม่ได้ Bridging Visa อะไรเลย ดังนั้นเราควรยื่น EOI ตั้งแต่เนิ่น ๆ 

คนไหนถูกเรียก invitation ก่อน คนนั้นก็สามารถสมัคได้เลย

invitation ก่อนหรือหลัง ขึ้นอยู่กับจำนวน point ที่เรามี

subclass 189 = 65 points
subclass 190 = 60 points + 5 points จาก state nomination = 65 points
subclass 489 = 55 points + 10 points จาก reginal nomination = 65 points

ถ้าสมชายถูกเรียกก่อน สมชายก็สามารถสมัคร PR ได้เลย แล้วให้สมหญิงติดตาม สรุปคือได้ PR ทั้งคู่

หรือถ้าสมหญิงถูกเรียกก่อน สมหญิงก็สามารถสมัคร PR ได้เลย แล้วให้สมชายติดตาม สรุปได้ PR ทั้งคู่

ศึกษารู้เท่าทัน
ติดต่อสอบถามเรื่องกฎหมายอิมมิเกรชั่นจากคนที่มี MARN เท่านั้นนะครับ

ก่อนที่ใช้บริการใครทำเรื่องวีซ่าอะไรให้
โปรดดูก่อนว่าบุคคลคนนั้นหรือองค์กรองค์กรนั้นมี MARN หรือเปล่า
เลือกที่ปรึกษาผิด ชีวิตเปลี่ยน

John Paopeng
MARN: 0851174

Leave a Reply