Subclass 190 NSW

Subclass 190 NSW

“Subclass 190 NSW”

Subclass 190 ที่ NSW ตอนนี้ปิดแล้ว เพราะได้จำนวนโควต้าของ financial year 2018-2019 แล้ว

แต่ไม่ต้องห่วงครับ
เดี๋ยวโควต้าของ financial year 2019 – 2020; 01 July 2019 – 30 June 2020 ก็กำลังจะเปิด

มันอีกไม่กี่ week เอง
อดใจรอกันนิด
ไม่ต้องกระโตกกระตากไป

subclass 190 ก็ต้องนับ point ของตัวเองให้ถึง 60 points นะครับ
แล้วก็บวกกับ state nominated point อีก 5 points

60 + 5 = 65 points

65 points ก็สามารถสมัครเป็น PR  ด้วย skilled migrant ได้ครับ

ได้ PR แล้ว ไม่ต้องทำงานในสายสาขาอาชีพที่เราสมัคร
ได้ PR แล้ว ต้องอยู่ที่ NSW 2 ปี (สำหรับ sublcass 190)
2 ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ จะทำงานก็ได้ จะไม่ทำงานก็ได้ อยู่บ้านเฉย ๆ ก็ได้

​ทำงานล้างห้องน้ำที่ MacDonald หรือ flip burger ที่ MacDonald ก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องทำงานในสาขาอาชีพที่เราใช้ในการขอ PR นะครับ

Leave a Reply