รู้ไว้ใช่ว่า… วีซ่าท่องเที่ยว ทำงานไม่ได้

รู้ไว้ใช่ว่า… วีซ่าท่องเที่ยว ทำงานไม่ได้

#รู้ไว้ใช่ว่า

“วีซ่าท่องเที่ยว”

วีซ่าท่องเที่ยวทำงานไม่ได้

การที่นักร้องนักแสดงขอวีซ่าท่องเที่ยว แล้วมาออก concert ตามร้านอาหารไทยนั้นผิด
สำหรับ entertainer มันก็จะมีวีซ่าอีก subclass หนึงให้

การที่หมอดู ขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาเปิดโต๊ะ รับดูไพ่ รับดูดวงนั้นก็ผิดด้วยเช่นเดียวกัน

ก็เพราะฉะนั้น… มันถึงเป็นเช่นฉะนี้

Leave a Reply