อุทธรณ์ หรือไม่อุทธรณ์

อุทธรณ์ หรือไม่อุทธรณ์

ลูกค้า AAT ของ “J Migration Team” ไม่ว่าจะอยู่รัฐไหน ๆ 
เราสามารถบินไปเพื่อ represent ลูกค้าทุกคนได้เสมอ

ลูกค้า AAT ที่ VIC เราก็สามารถบินไปที่ AAT VIC ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้า AAT ที่ QLD เราก็สามารถบินไปที่ AAT QLD ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้า AAT ที่ WA เราก็สามารถบินไปที่ AAT WA ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้า AAT ที่ NSW เราก็ไปให้อยู่แล้ว เป็นเรื่องปรกติ  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

… เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง…

Leave a Reply