visa subclass 482 TSS, 186 ENS, 187 RSMS staff list & business profile

visa subclass 482 TSS, 186 ENS, 187 RSMS staff list & business profile

“Staff list”

วีซ่า subclass 482 TSS, subclass 186 ENS, subclass 187 RSMS

ประสบการณ์มันสอนให้เรารู้ว่ารายชื่อพนักงานของร้านหรือธุรกิจควรจะมี PR หรือ citizen อย่างน้อย 60% ขึ้นไป

กฎหมายไม่ได้บังคับหรอกว่าต้องมีกี่ %

แต่ policy ที่ case officer เขาใช้อ้างอิงมันก็แนวโน้มบ่งบอกอะไรบางอย่าง

บริษัท “A” มีพนักงานทั้งหมด 25 คน
พนักงานเป็น PR/Citizen 20 คน
พนักงานเป็นชาวต่างชาติ 5 คน (วีซ่านักเรียน, วีซ่า 457/482…etc..)
ยื่น subclass 482, stage 2 nomination ผ่านภายใน 8 วันทำการ ไม่ขอเอกสารเพิ่ม (case จริง)

บริษัท “B” มีพนักงานทั้งหมด 38 คน
พนักงานเป็น PR/Citizen 34 คน
พนักงานเป็นชาวต่างชาติ 4 คน (วีซ่านักเรียน, วีซ่า 457/482…etc..)
ยื่น subclass 482, stage 2 nomination ผ่านภายใน 6 วันทำการ ไม่ขอเอกสารเพิ่ม (case จริง)

บริษัท “C” มีพนักงานทั้งหมด 17 คน
พนักงานเป็น PR/Citizen 15 คน
พนักงานเป็นชาวต่างชาติ 2 คน (วีซ่านักเรียน, วีซ่า 457/482…etc..)
ยื่น subclass 482, stage 2 nomination ผ่านภายใน 3 วันทำการ ไม่ขอเอกสารเพิ่ม (case จริง)

บริษัท “D” มีพนักงานทั้งหมด 16 คน
พนักงานเป็น PR/Citizen 2 คน
พนักงานเป็นชาวต่างชาติ 14 คน (วีซ่านักเรียน, วีซ่า 457/482…etc..)
ยื่น subclass 482, stage 2 nomination ไป case officer ขอข้อมูลเพิ่มว่าทางร้านมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานคนนี้จริงเหรอ (case จริง)

บริษัท “E” มีพนักงานทั้งหมด 15 คน
พนักงานเป็น PR/Citizen 5 คน
พนักงานเป็นชาวต่างชาติ 10 คน (วีซ่านักเรียน, วีซ่า 457/482…etc..)
ยื่น subclass 482, stage 2 nomination ไป case officer ขอข้อมูลเพิ่มว่าทางร้านมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานคนนี้จริงเหรอ (case จริง)

สมัยก่อน อะไรก็ดูง่ายไปหมด
กาลเวลาเปลี่ยนไป อะไรต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หรือ policy ของอิมมิเกรชั่น
เราจะต้องไหวตัวให้ทัน

บริษัทที่มีพนักงานเป็น PR หรือ citizen น้อย มันก็ผ่านแหละ แต่ต้องอธิบายเยอะ เวลาที่เรา spend กับการอธิบายให้กับอิมมิเกรชั่นนั้นเยอะมาก จนบางทีเรากับทีมงานมีความรู้สึกว่า “ไม่คุ้ม”

แตกต่างกับบริษัทหรือธุรกิจที่มีพนักงานที่เป็น PR หรือ citizen เกินครึ่ง หรือเกิน 60% ขึ้นไป เราชอบ 60% ขึ้นไปมากกว่า ครึ่งหนึง 50% ตอนนี้มันก็ธรรมดาไป

คำถามยอดฮิตที่เราจะถามลูกค้าก่อนที่จะให้เราทำเรื่องให้คือ:

1. ยอดขายของธุรกิจอยู่ที่เท่าไหร่

2. Ratio ของพนักงาน PR/Citizen ต่อพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ที่เท่าไหร่ (เด็กสายวิทย์เลือกใช้คำว่า ratio จ๊ะ ก็แปลว่าอัตราส่วนนั่นแหละ)

อุ๊ย บอกมากไม่ได้ กล้อมแกล้มพอหอมปากหอมคอ
บอกมากไม่ได้ เอาแค่นี้พอ…

…เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง…

Leave a Reply