Uber

Uber

Uber กับการทำงานหารายได้พิเศษที่ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ แต่สิ่งที่หลาย ๆ ควรรู้ก็คือ:

1. วีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้แค่ 40 ชั่วโมงต่อ 2 อาทิตย์ ยกเว้นคนที่เรียน ป.โท research, เรียน PhD หรือคนที่ติดตามคนที่เรียน ป.โท coursework

2. ช่วงเวลาที่เราเปิด Uber App รอรับงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราทำงานด้วย ไม่ใช่แค่ช่วงที่เรารับส่งผู้โดยสารหรือรับส่งอาหารเท่านั้น ดังนั้นคนที่ถือวีซ่านักเรียนต้องระวังในเรื่องของชั่วโมงการทำงานด้วยนะครับ ไม่ควรเกินตามที่ทางอิมมิเกรชั่นกำหนด

3. พวกวีซ่า subclass 457, 488 TSS ไม่สามารถทำงานที่อื่นนอกเหนือจากที่ทำงานกับนายจ้างที่เราเขาทำเรื่องสปอรเซอร์เรา ดังนั้นคนที่ถือวีซ่าหลักของวีซ่า subclass 457 & 482 ก็ไม่สามารถทำงาน Uber (หรือที่ไหน ๆ ) ได้เช่นเดียวกัน

Uber และพวก shared economy เป็น business model ที่ดี แต่คนที่ทำงานก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ ในเรื่องของ visa condition อะไรต่าง ๆ 

Leave a Reply