Legislation vs Policy

Legislation vs Policy

Legislation คือกฏหมาย ถ้าเปรียบเทียบที่เมืองไทยก็คือพระราชบัญญัติ
Legislation ต้องมีกระบวนการในออกร่างกฎหมาย มีการผ่านสภาล่าง ก่อนที่จะผ่านสภาบน หรือสภาสูง

Policy คือนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางสภา

ก็อาจจะมีบ้างที่เราคุณสมบัติครบตามกฎหมาย ตาม legislation แต่ case officer ก็อาจจะมีการเอา policy เอานโยบายใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งบางทีวีซ่าเราอาจจะไม่ผ่าน ทั้ง ๆ ที่คุณสมบัติเราครบตามกฎหมาย คุณสมบัติเราครบตาม legislation

Legislation จะมีอำนาจเหนือกว่า policy
ถ้าหาก case officer ตัดสิน case ของเราว่าไม่ผ่าน
เราก็ต้องไปงัดข้อกันที่ชั้นศาลของ AAT และไปตีความ legislation กันที่นั่น

ดังนั้น ถ้าเราเข้าใจ legislation และทำ reseach มาดีมากพอ หลาย ๆ case สามารถไปต่อสู้กันต่อที่ชั้นศาลของ AAT จ๊ะ

การต่อสู้ยังไม่จบ
การเดินทางยังไม่จบ
ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังสู้กับอะไรเป็นพอ
เราต้องรู้จักที่จะไป argue case ของเราที่ AAT ได้

Legislation กับ Policy แยกกันให้ออก

Leave a Reply