เรื่องราวความสัมพันธ์

เรื่องราวความสัมพันธ์

Partner Visa ทุก case ของ “J Migration Team”
P’ J เป็นคนอ่านเอง ขัดเกลาเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับคนที่เขียนเรื่องราวความสัมพันธ์มานะครับ
มันต้องละเอียด
อ่านแล้ว หลับตามองเห็นภาพ
ใครจีบใครก่อน ใครบอกรักใครก่อน

ฉันรักเธอ
เธอรักฉัน
เรารักกัน
ซู่ซ่า ซู่ซ่า

อ่านแล้ว มองเห็นภาพเป็นฉาก ๆ เหมือนในหนัง

เขียนมาเยอะ ๆ ยิ่งยาว ยิ่งละเอีดยิ่งดี
P’ J อ่านเองทุกตัวอักษร ตรวจการบ้านทุกบรรทัด

P’ J มีความสุขในการอ่านและขัดเกลาเรื่องราวพวกนี้จ๊ะ คิดว่าน่าจะเขียนออกเป็นหนังสือขายได้หลายเล่มเลยแหละ

ขอบคุณ Partner Visa ทุกคู่ที่เลือกใช้ “J Migration Team”

เพราะเรานั้นคู่กัน

จะชาติไหน ๆ มิยอมห่างไกลกัน ดวงจิตพูกพัน รักนั้นมีไว้เพียงเธอ
เธอเอย แม้เราห่างกันแสนไกล
คนใด ดวงใจฉันไม่เคยสน
ให้เรามาได้เจอกัน
ฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอย

Leave a Reply