เอกสารจาก J Migration Team

เอกสารจาก J Migration Team

ปรกติแล้วเอกสารหรือฟอร์มอะไรที่สำคัญที่ลูกค้าต้องเซ็น
เราจะส่งไปเป็น Express Post หรือไม่ก็เอกสารลงทะเบียน Registered Post
ถ้าเป็น Registered Post มันจะต้องมีคนเซ็นอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีคนอยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ก็ต้องทิ้ง note เอาไว้ว่าให้ไปรับที่ไหน
ยังไง ใครบางคนที่รอเอกสารอยู่ ก็ลอง check ตู้จดหมายดูนะครับ หรือตึกไหนมีคนดูแลตึกก็ลอง check กับพนักงานของตึกดู

สะสารไม่มีการสูญหายจ๊ะ

Leave a Reply