ใบเกิด

ใบเกิด

ไม่มีใบเกิดไม่เป็นไร
ให้ญาติหรือคนในครอบครัวไปคัดลอกให้ใหม่ได้

ทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้แทนใบเกิดได้จ๊ะ

Leave a Reply