International movement

International movement

ต้องการประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลีย
ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องขอ citizen หรือทำวีซ่าหลาย ๆ subclass ที่เขาต้องการประวัติการเดินทาง

passport หายไม่เป็นไร
เดินทางเข้าออก ไม่ได้ stamp หน้า passport ไม่เป็นไร

ให้เรากรอกฟร์อม 1359 เพื่อขอข้อมูลการเดินทางขอตัวเองแล้วส่งไปที่ request.movement@homeaffairs.gov.au นะครับ

ไม่น่าเกิน 14 วันก็คงจะได้ข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียของเรา
แล้วหลังจากนั้นเราก็ลองมานั่งทบทวนดูว่า การเดินทางในแต่ละครั้งเราเดินทางไปประเทศไหนบ้าง เพราะฟอร์ม 1359 จะมีข้อมูลเฉพาะการเดินทางเข้าออกของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น จะไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าออกของประเทศอื่น

Leave a Reply