ร้านอาหาร; subclass 482 and subclass 186

ร้านอาหาร; subclass 482 and subclass 186

ร้านอาหารที่สปอนเซอร์ chef, cook หรือ restaurant manager จะต้องเป็นร้าน eat-in, table-service เท่านั้น

เวลาถ่ายรูปร้านส่งมาให้เรา
ให้ส่งมาเป็น jpg หรือ gif, ไม่ต้องใส่ MS-Word หรือทำเป็น PDF มา เดี๋ยวทางทีมงานเราจะจัดเข้ารูปเล่มเอง เพราะเราต้องเขียนอธิบายด้วย

ให้เน้นโต๊ะนั่ง

เราต้องการ 20 -30 รูป เอาทุกมุมกล้อง เดี๋ยวเราจะเลือกเอง
ในครัวไม่เอา

Leave a Reply