Covid-19; 8503 & 8534

Section 48 bar ไม่สามารถ waive ได้

กับช่วง Covid-19 แบบนี้
ตามที่เคย post ว่าใครจะขอ waive condition 8503 หรือ 8534 ก็น่าจะง่าย
ทางอิมมิเกรชั่นก็ค่อย approve ออกมาแล้ว

ลูกค้าที่ติดต่อให้เรายื่น waiver ให้
ตอนนี้ก็ได้ waiver กันทุกคนแล้ว ผ่านกันหมดทุกคนจ๊ะ 100%
บอกแล้วไง ช่วงนี้อิมมิเกรชั่นก็ไม่ได้ใจร้ายอะไร

หลังจากการยื่น waiver 8503 หรือ 8534 เสร็จแล้ว เราก็สามารถยื่นวีซ่าทุก subclass ได้ภายในประเทศออสเตรเลีย

น้องบางคนก็แค่ให้เราทำ waiver ให้ แล้วน้องจะไปทำเรื่องต่อวีซ่าเองก็มี

หรือบางคนก็พอดีมีคิวทำเรื่อง Partner Visa ต่อกับเราอยู่แล้ว
เรากับทีมงานก็พร้อมจัดเต็มให้อยู่แล้ว
ก็ถือว่าโชคดีไปที่น้องไม่ต้องบินออกไปยื่นเรื่องนอกประเทศแล้วก็ต้องแยกกันอยู่กับแฟน

ตอนนี้น้องก็เตรียมตัวยื่นเรื่อง Partner Visa ภายในประเทศออสเตรเลีย
ยื่นเสร็จก็จะได้ Bridging Visa
ได้ Medicare
ได้ทำงาน full-time
ได้อยู่กับแฟน

มีแต่ WIN-WIN และก็ WIN จ๊ะ

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา
ขอบคุณที่ให้เราดูแล

Leave a Reply