Federal Budget; 2020/2021

Federal Budget; 2020/2021

ปรกติแล้วรัฐบาลต้องมีการประชุมกันเรื่องปีงบประมาณ หรือ Federal Budget ช่วงเดือน May

แต่เนื่องด้วย #covid19 การประชุมเรื่อง Federal Budget ก็เลยถูกเลื่อนออกไปประมาณเดือน Oct

ดังนั้นช่วงนี้จึงไม่มีการปรับราคาของค่าสมัครวีซ่า
แต่ก็อย่างเพิ่งดีใจกันไป
ก็ต้องรอดูช่วง Oct กัน

ดังนั้นช่วงนี้จึงไม่มีโควต้าของพวก Skilled Migrant; #subclass189, #subclass190 และ #subclass491

รวมไปถึง Business Visa; #subclass188 และ #subclass132 ด้วย

ดังนั้นทุก ๆ รัฐก็เลยต้องปิดเรื่อง nomination ของ Subclass 190, Subclass 491 ไป

พวกเราก็ต้องประกาศของ Federal Budget หนะจ๊ะ ว่าโควต้าของ Skilled Migrant เขาจะเอากี่คน

Business Visa; subclass 188 จะเอากี่คน

ก็ต้องรอกันต่อไป

ส่วน subclass อะไรต่าง ๆ ก็ยังสามารถสมัครกันได้ตามปรกติ

Hang in there, everyone.

#love

#JMigrationTeam
#MARN0851174

Leave a Reply