Video Testimonial

Video Testimonial

ขอบคุณทุกถ้อยคำที่พี่ให้มานะครับ
ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางนะครับ

น้อง Yah จาก Hornsby NSW, ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ กับทุกถ้อยคำที่ให้มา

น้อง 2 Bs อีก 1 คู่ที่ทำ Partner Visa กับ J Migration Team
ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะครับ